Promohotel 2019.

Izložbeni prostor na 34. međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam, Poreč 2019, dvorana Žatika od 20. – 23. veljače 2018. godine.

 

ptr