Promohotel 2020.

Izložbeni prostor na 35. međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam, Poreč 2020, dvorana Žatika od 12. – 15. veljače 2020. godine.